Підготовка до школи

Школа для дошкільнят «Малятко» готує дітей до навчально-пізнавальної діяльності в школах нового типу: ліцеях, гімназіях, приватних та авторських школах.

Основними напрямками цієї роботи є:
– фізична готовність (повноцінний зір, добре розвинені слухове сприйняття, дрібна моторика рук, координація рухів);
– особистісний розвиток (адекватна самооцінка, об’єктивна оцінка вчинків і дій інших людей, дотримання правил поведінки, самостійність і т.д.); готовність у сфері спілкування (вміння будувати взаємини з однолітками і дорослими, самостійно організувати спільну діяльність, справедливо вирішувати конфліктні ситуації, прихильно ставитися до оточуючих);
-Емоційна-вольова готовність (адекватність емоційних проявів і почуттів, уміння докладати вольових зусиль, стримувати імпульсивність, рівновага процесів збудження і гальмування)
– інтелектуальна готовність (розвинені наочно-образне і логічне мислення, мова, довільна увага, уява, наявність пізнавальної активності, певних знань і уявлень про навколишнє середовище, вміння читати, рахувати і т.д.);
– мотиваційна готовність (наявність бажання відвідувати школу).

Головним фактором в роботі педагогів з дошкільнятами є особистісно – орієнтований підхід, який передбачає:
– розробку на діагностичній основі індивідуальних програм розвитку кожної дитини, оперативне коригування цього процесу, співпраця з батьками, педагогічну організацію навколишнього середовища;
– опору в навчально-виховному процесі на суб’єктивний досвід дитини (індивідуальний розвиток, пов’язане з соціокультурним оточенням, сімейними традиціями, матеріальним забезпеченням і т.п.), її
індивідуальні здібності і можливості;
– активне застосування в навчально-виховному процесі творчих видів діяльності;
– діалогічну форму педагогічного процесу;
– використання таких форм організації навчання, органічно відповідають віковим особливостям дітей;
педагогічне ставлення до предшкольного підготовки не як до процесу накопичення знань, а як до засобу духовного збагачення особистості, її ставлення як громадянина своєї країни;
– диференційований підхід до змісту навчально-виховної роботи і її методичного забезпечення;
– безумовне педагогічну підтримку в навчально пізнавальному процесі і в становленні унікальності особистості кожної дитини без винятку.

Отже, важливим принципом роботи школи є орієнтація на особистість
дитини. Згідно з цим принципом головною цінністю є сама дитина, її різноманітні потреби та їх задоволення. Сутність цілеспрямованої підготовки дитини до навчально-пізнавальної діяльності полягає в тому, що зберігаються права дитини на дитинство, створюється духовний і матеріальний центр для її навчальної діяльності, задовольняються пізнавальні потреби і на цій основі здійснюється всебічний розвиток.

Важлива організація процесу навчання в школі з опорою на гру, що забезпечує розвиток пізнавальної самостійності, активності, ефективного засвоєння знань, формування умінь і навичок, здатності використовувати їх в подальшому шкільному навчанні.
Організовуючи ігрову діяльність дітей, педагоги школи «Малятко» враховують наступне:
– завдання-сходинки забезпечують випередження розвитку здібностей;
– розвиток дитини йде успішно, коли кожен раз вона самостійно досягає оптимального рівня своїх можливостей;
– гри різноманітніше за своїм змістом;
– ігри проводяться в атмосфері співтворчості і співдружності;
– граючи разом з дітьми, (вчителі, вихователі) надають простір для самостійної роботи дитини;
– зміст кожної гри визначається змістом навчального матеріалу, передбаченого для навчального заняття;
– кожна гра включає в себе завдання різної складності, які учні вирішують за допомогою різноманітного розвиваючого і дидактичного матеріалу;
– завдання гри розташовуються в порядку зростання складності;
– завдання гри допускають можливість їх виконання на наступному навчальному занятті, вдома;
– завдання гри забезпечують можливість практичної перевірки отриманих результатів;
– забезпечується можливість кожній дитині піднятися до оптимального рівня свого розвитку.

Таким чином, використовуючи вище викладену методику, педагогічний колектив школи для дошкільнят «Малятко» здійснює тріаду концептуальних завдань: інтелектуальний розвиток дошкільників з метою підготовки до навчання в школі, психологічну адаптацію дітей до
шкільного життя і створюючи ситуацію успіху, використовує потенціал дитини для розвитку творчої особистості.

Watch Dragon ball super