Мета: формування сучасної людини з інноваційним типом мислення, яка буде відповідати викликам часу; розвиток ключових компетенцій учнів;
формування твердої життєвої позиції

Приємна новина!

Високе державне визнання

Раді повідомити, що на основі науково обґрунтованого загальнодержавного рейтингування дошкільних закладів України школа для дошкільнят «Малятко» зайняла:

3 е місце (золото) в Україні

  3 емісце (золото) у м. Києві

і отримала:

офіційний статус «Лідер галузі 2020»,

  Національний сертифікат,

Пам’ятну медаль.

Високе державне визнання іще раз засвідчує успішний і стабільний шлях розвитку нашого навчального закладу і формує цілісну картину нашої конкурентоспроможності.

Вітаємо весь колектив школи та дякуємо за високий професіоналізм і самовіддану працю!

Наші заняття

Наші пріоритети

  1. Авторські різнорівневі програми
  2. Наступність навчання (дитячий садок – школа – вуз)
  3. Психологічний супровід
  4. Малочисельні групи
  5. Інноваційні педагогічні технології

Приватна школа-дитячий садок «Малятко» - Нам довіряють найцінніше

Школа функціонує з 1993 року.

Ми були і залишаємось першими!

Вітаємо вас на сайті спеціалізованої школи для дошкільнят «Малятко» .

Наш заклад – це інноваційний дошкільний навчальний заклад, завданням якого є інтелектуальна та психологічна підготовка дітей до навчання у школах нового типу.

Школа для дошкільнят “Малятко” працює за авторськими програмами, які затверджені Інститутом педагогікі Академії наук України.

Школа знаходиться в печерському районі міста Києва.

Завдання приватного дитячого садка «Малятко»:

1.Дошкільне виховання дітей
– Інтелектуальний розвиток дітей за авторськими програмами підвищеного рівня, затвердженими Інститутом педагогіки Академії педагогічних наук України.

2. Психологічна адаптація дітей до школи:
– Формування мотивації до навчання;
– Адаптація до шкільного життя;
– Розвиток комунікативних властивостей, формування навичок вміння працювати в колективі;
– Розвиток уваги, пам’яті, посидючості та інше

3. Розвиток творчої особистості дитини:
– Використання різнорівневих програм;
– Застосування індивідуального підходу до кожної дитини.

До дитсадка зараховуються діти дошкільного віку (від 2-х років).

До складу програми входять такі предмети:

– Рідна мова;

– Розвиток мовлення;

– Математичний блок:
а) розвиток логічного мислення, арифметичні дії, конструювання, моделювання;
б) знайомство з елементами алгебри, геометрії;
в) робота за комп’ютером;

– Англійська мова:
а) розвиток діалогічного і монологічного мовлення;
б) читання;
в) письмо;

– Дитяча світова література, міфологія;

– Образотворче мистецтво з елементами мистецтвознавства;

– Музика;

– Хореографія;

– Дитячий театр

– Казкотерапія

– Пісочна терапія

– Енциклопедичні вісті

– Психологічні тренінги.

Заходи, спрямовані на всебічний розвиток дітей

У школі для дошкільнят «Малятко» протягом року проводяться різноманітні заходи, спрямовані на всебічний розвиток дітей:
– Святкова лінійка «Чарівний дзвіночок», присвячена 1 вересня,
– «Перший крок дитини в школі». Це психолого-педагогічне дослідження рівня розвитку дитини, сформованості емоційно-вольової сфери, рівня адаптації в дитячому колективі.
У школі проводяться конкурси малюнків, робіт з природних матеріалів «Дари природи», конкурс екібани «Осінній букет», конкурс орігамі «Журавлик».
У школі працює постійно діюча виставка творчих робіт «Умілі ручки».

Протягом року діти відзначають такі свята:
– «Свято алфавіту», приурочений до дня закінчення вивчення букваря (для дітей старших груп),
– «Свято Миколая» (інтегроване свято з учнями початкової школи та батьками),
– Новорічне свято,
– Свято «Моя матуся наймиліша»,
– Свято випускників, з виданням свідоцтв про закінчення школи «Малятко».

З метою всебічного розвитку дитини проводяться:
– Вікторини для допитливих «Хочу все знати»,
– Свята-експромти «Хочу, можу, умію»,
– Естафети «Веселі малюки»,
– Конкурс «Маленька Леді».

У школі здійснюється екскурсійна програма:
– Культпохід до театру ляльок,
– Культпохід до Дитячого музичного театру на Подолі,
– Похід до Ботанічного саду,
– Відвідування Київського Зоопарку.

Причетність до міністерських проектів

1363036257_ditina2

Ми горді від того, що керівник дошкільного навчального закладу “Малятко” – кандидат педагогічних наук Прокопенко Валентина Іванівна — є співавтором останньої державної програми для дошкільнят – “Дитина”, яка видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

Наукова діяльність директора навчального закладу стверджує обрану концепцію розвитку дошкільної освіти та позитивний імідж закладу “Малятко”.

Підготовка дошкільнят до навчально-пізнавальної діяльності

Школа для дошкільнят «Малятко» готує дітей до навчально-пізнавальної діяльності у школах нового типу: ліцеях, гімназіях, приватних та авторських школах.

Основними напрямками цієї роботи є:
– фізична готовність (повноцінний зір, добре розвинені слухове сприймання, дрібна моторика рук, координація рухів);
– особистісний розвиток (адекватна самооцінка, об’єктивна оцінка вчинків і дій інших людей, дотримання правил поведінки, самостійність тощо); готовність у сфері спілкування (вміння будувати взаємини з однолітками й дорослими, самостійно організувати спільну діяльність, справедливо розв’язувати конфліктні ситуації, прихильно ставитись до оточуючих);
-емоційно-вольова готовність ( адекватність емоційних проявів і почуттів, уміння докладати вольових зусиль, стримувати імпульсивність, рівновага процесів збудження та гальмування);
– інтелектуальна готовність ( розвинені наочно-образне та логічне мислення, мовлення, довільна увага, уява, наявність пізнавальної активності, певних знань та уявлень про довкілля, вміння читати, лічити тощо);
– мотиваційна готовність ( наявність бажання відвідувати школу).

Головним чинником в роботі педагогів з дошкільнятами є особистісно – орієнтований підхід, який передбачає:
– розробку на діагностичній основі індивідуальних програм розвитку кожної дитини, оперативне коригування цього процесу, співпраця з батьками, педагогічну організацію оточуючого середовища;
– опору в навчально-виховному процесі на суб’єктивний досвід дитини ( індивідуальний розвиток, пов’язаний з соціокультурним оточенням, сімейними традиціями, матеріальним забезпеченням тощо), її
індивідуальні здібності та можливості;
– активне застосування в навчально-виховному процесі творчих видів діяльності;
– діалогічну форму педагогічного процесу ;
– використання таких форм організації навчання, які органічно відповідають віковим особливостям дітей;
-педагогічне ставлення до передшкільної підготовки не як до процесу нагромадження знань, а як до засобу духовного збагачення особистості, її ставлення як громадянина своєї держави;
– диференційований підхід до змісту навчально-виховної роботи та її методичного забезпечення;
– безумовну педагогічну підтримку в навчально- пізнавальному процесі та в становленні унікальності особистості кожної дитини без винятку.

Отже, важливим принципом роботи школи є орієнтація на особистість
дитини. Відповідно до цього принципу головною цінністю є сама дитина, її різноманітні потреби та їх задоволення. Сутність цілеспрямованої підготовки дитини до навчально-пізнавальної діяльності полягає в тому, що зберігаються права дитини на дитинство, створюється духовний та матеріальний осередок для її навчальної діяльності, задовільняються пізнавальні потреби і на цій основі здійснюється всебічний розвиток.

Важливою є організація процесу навчання у школі з опорою на гру, що забезпечує розвиток пізнавальної самостійності, активності, ефективного засвоєння знань, формування вмінь та навичок, здатності використовувати їх в подальшому шкільному навчанні.
Організовуючи ігрову діяльність дітей, педагоги школи «Малятко» враховують наступне:
– завдання-східці забезпечують випередження розвитку здібностей;
– розвиток дитини йде успішно, коли щоразу вона самостійно досягає оптимального рівня своїх можливостей;
– ігри урізноманітнюються за своїм змістом;
– ігри проводяться в атмосфері співтворчості та співдружності;
– граючись разом з дітьми, (учителі, вихователі) надають простір для самостійної роботи дитини;
– зміст кожної гри обумовлюється змістом навчального матеріалу, передбаченого для навчального заняття;
– кожна гра містить у собі завдання різної складності, які учні розв’язують за допомогою різноманітного розвиваючого і дидактичного матеріалу;
– завдання гри розташовуються у порядку зростання складності;
– завдання гри допускають можливість їх виконання на наступному навчальному занятті, вдома;
– завдання гри забезпечують можливість практичної перевірки здобутих результатів;
– забезпечується можливість кожної дитини піднятися до оптимального рівня свого розвитку.

Таким чином, використовуючи вище викладену методику, педагогічний колектив школи для дошкільнят «Малятко» здійснює тріаду концептуальних завдань: інтелектуальний розвиток дошкільників з метою підготовки до навчання у школі, психологічну адаптацію дітей до
шкільного життя та створюючи ситуацію успіху, використовує потенціал дитини для розвитку творчої особистості.

Ура! Нова перемога!

За визначенням загальнодержавної рейтингової програми та міжнародного рейтингового союзу (www.nbr.com.uaвід 2017 року вих.7-НБР-17213 дошкільний заклад “Малятко” входить в категорію “Золото рейтингу” і займає

2-е місце в м.Києві(КВЕД 80.10.1 “Дошкільна освіта”

5-е місце в Україні(КВЕД 80.10.1 “Дошкільна освіта”)

Даний показник є одним з найкращих за історію офіційного рейтингуванняв категорії. Навчальний заклад нагороджений медалями “Лідер галузі” та “За трудові заслуги”, а також вручений національний сертифікат.

Watch Dragon ball super